Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην καταγραφή, παρακολούθηση και υποστήριξη των δράσεων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς αλλά και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του Πειραιά.

Η ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε παρέχει  πληροφορίες για την καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. Προς αυτήν την κατεύθυνση συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το περιφερειακό σύστημα καινοτομίας, την παροχή και ζήτηση τεχνολογικών υπηρεσιών στο Ίδρυμα, τα προγράμματα και τις υποδομές τεχνολογικής καινοτομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες θα ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.